strona główna forum dyskusyjne
Pytał: julian
Data: 14/03/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Komisja Rewizyjna jako organ koła łowieckiego może dokonywać kontroli bez wiedzy Zarządu w zakresie: finansów i gospodarki łowiska w obecności osób trzecich?

Odpowiedź:
Komisja Rewizyjna jest organem władzy koła, tzn. Walnego Zgromadzenia. KR nie jest w swoich statutowych obowiązkach limitowana innym organem koła, jakim jest zarząd. Stąd KR może dokonywać każdej kontroli, jaką uzna za stosowną i nie musi tego robić w obecności, czy za wiedzą zarządu koła.

Teoretycznie może istnieć obowiązek informowania o przeprowadzanych kontrolach zarządu koła, bo zgodnie ze Statutem PZŁ, dopiero statut koła określi ...Szczegółowy zakres działania oraz uprawnienia władz i organów koła"....., jak stanowi § 27 ust.3 Statutu PZŁ. Jednak np. w statucie tzw. ramowym nie ma nic na ten temat, a więcej, jest w nim podkreślona samorządność KR i jej odpowiedzialność tylko przed WZ.

W praktyce jednak, trudno byłoby dokonywać np. kontroli finansów koła bez informowania o tym zarządu, bo to w rękach zarządu znajdują się księgi finansowe koła. Prawdopodobnie w dobrze funkcjonującym kole nie ma takich problemów, ale gdyby istniały, to należy przyjmować, że KR jest niezależna od zarządu i tak może, a nawet powinna działać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.