strona główna forum dyskusyjne
Pytał: M.Zając
Data: 31/03/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy zarząd Koła Łowieckiego ma obowiązek (!) przyjęcia do Koła, w charakterze członka, myśliwego niezrzeszonego (będącego członkiem PZŁ) mieszkającego na terenie obwodu dzierżawionego przez to Koło? Jeśli tak, to jakie są tego podstawy prawne?

Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku, bo brak do tego podstawy prawnej.
W przeszłości była chyba uchwała NRŁ nakazująca przyjmować przede wszystkim myśliwych mieszkających na terenie obwodu dzierżawionego przez koło, ale po zmianach z początku lat 90-tych taka uchwała nie ma podstaw prawnych.
Pojęcie członków niezrzeszonych jest z późniejszego okresu i nie ma żadnego obowiązku przyjmowania ich do koła na terenie obwodu, gdzie miaszkają.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.