strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Łowczy K.Ł Hubertus - Jacek Pietryga
Data: 05/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy przed zatwierdzeniem porządku Walnego Zgromadzenia można dołączyć punkt dotyczący odwołania członka zarządu?

Odpowiedź:
Jeśli w kole obowiązuje tzw. statut ramowy to na pewno nie. Jedyny wyjątek od tej reguły byłoby odwołanie w konsekwencji nie udzielenia absolutorium temu członkowi zarządu.

Jeżeli nie jest to statut ramowy, to musiałby w jego zapisach istnieć punkt opisujący taki przypadek i zezwalający na odwołanie członka zarządu (i wybory nowej osoby) bez załączenia niniejszego w porządku obrad przesłanym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu WZ.

W obu w/w przypadkach można byłoby wprowadzić taki punkt na WZ, jeżeli obecni są na nim wszyscy (100%) członkowie koła, uchwałą tegoż gremium.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.