strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek z Konina
Data: 15/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Zarząd Koła ma prawo do samodzielnego powołania gospodarza łowiska w osobie członka koła , którego "Walne" wcześniej odrzuciło w głosowaniu?

Odpowiedź:
Nie bardzo rozumiem, czy w tym kole uprawnienia do powołania gospodarza łowiska posiada Walne Zgromadzenie, czy też jest to uprawnienie zarządu. Jeżeli ze statutu koła lub uchwał WZ wynika, że to WZ uchwala, kto ma zostać gospodarzem łowiska, to decyzja zarządu jest niezgodna z prawem. Jeżeli zaś o sprawie powoływania gospodarza łowiska nie mówi nic statut koła, ani nie reguluje tego żadna uchwała WZ, to powołanie jest uprawnieniem zarządu.
Wcześniejsze głosowanie takiej kandydatury, w zależności od brzmienia uchwały, którą głosowało WZ, może być tylko opinią, z którą zarząd nie musi się liczyć, ale mogła to być uchwała wiążąca, której zarząd nie miał prawa nie uwzględnić. W tym przypadku wszystko zależy od tego co i dlaczego było głosowane przez WZ wobec danego kandydata.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.