strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Leszek Bartosz Wójcik
Data: 25/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zarząd mojego koła świadomie nie poinformował mnie o walnym zebraniu koła w dniu 26.04 gdyż stoi na stanowisku, że skoro jestem zawieszony w prawach do połowy maja to nie mam prawa wziąć w nim udziału, jak też nie mogę wziąć udziału w przystrzelaniu broni, które odbędzie się przed zebraniem, a przecież to obowiązek, a ja jestem zawieszony w prawach. Nie wiem tylko czy uczestnictwo w "walnym" należy traktować w kategoriach praw czy obowiązków. Ja uważam, że nasz Zarząd powinien mnie o wszystkim poinformować, a ja mam obowiązek wziąć w tym udział oczywiście bez prawa głosu itd.

Odpowiedź:
Rozumiem, że członkostwo Kolegi w kole jest zawieszone na określony czas. Uczestnictwo czynne w WZ jest prawem członka i zarząd miał formalnie prawo nie zawiadamiać o WZ, chociaz mój zarząd pewnie by zawiadomił, mimo, że członek zawieszony nie miałby prawa głosu. Nie ma obowiązku bycia na WZ.
Proponuję przyjść na zebranie (mimo braku zaproszenia), a gdyby zarząd żądał opuszczenia sali, poprosić aby WZ traktowało Kolegę jako gościa bez prawa głosu i przewodniczący zebrania powinien to wtedy przegłosować. Przy negatywnym wyniku głosowania, trzeba się temu podporządkować, ale wtedy już należy poważnie pomyśleć o zmianie koła.

Co do obowiazku przystrzeliwania broni, to nie ma obowiązku uczestniczenia w takim przystrzeliwaniu organizowanym przez koło, a istnieje tylko obowiązek myśliwego do przystrzelania broni. Zarząd może chcieć mieć potwierdzenie wykonania tego obowiązku, a tu wystarczy świadectwo rusznikarza lub instruktora strzelectwa myśliwskiego PZŁ. Więcej w komunikacie ZG PZŁ na http://www.lowiecki.pl/strzelectwo/przystrzelanie.php.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.