strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Maciej Stempkowski
Data: 25/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zgodnie ze statutem koła, komisja rewizyjna ma obowiązek odbycia w ciągu roku co najmniej dwóch spotkań. Jakie konsekwencje i kto może je ewentualnie wyciągnąć, jeśli komisja nie dopełniła wskazanego obowiązku i do spotkania/kontroli dochodzi na dwa dni przed zwołanym WZ? Czy sprawozdanie takie i ewentualny wniosek o absolutorium ma moc prawną?

Odpowiedź:
Komisję Rewizyjną może rozliczyć tylko Walne Zgromadzenie. Jeżeli KR spotkała się tylko raz, zamiast dwóch razy i nawet w przeddzień WZ ustalając jaki wniosek składa w przedmiocie absolutorium, to jest to wiążące i nie można zarzucić takiemu wnioskowi formalnej niepoprawności. To, że nie było drugiego posiedzenia, to jest już sprawa WZ, które może, ale nie musi tego oceniać i wyciągać konsekwencji, nawet do odwołania komisji włącznie. Gdyby takie odwołanie miało mieć miejsce, to musi być wcześniej umieszczone w proponowanym porządku obrad.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.