strona główna forum dyskusyjne
Pytał: TOMASZ KUSZAK
Data: 28/04/2003
Publikacja: 22/08/2005
Pytanie: Podczas walnego zgromadzenia koła podwyższono składkę roczną o 100%. Sprawa ta nie była ujęta w programie walnego zgromadzenia. Czy podjęta uchwała posiada moc prawną? Czy w przypadku uchwalenia jej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie automatycznie uchylona przez zarząd okręgowy czy też musi z takim wnioskiem wystąpić członek koła?

Odpowiedź:
Odzielny punkt porządku obrad: "Podniesienie składki członkowskiej", powinien był się znaleźć w zawiadomieniu o zebraniu. Nie można jednak wykluczyć, że statut koła dopuszcza zmianę wysokości składki podczas głosowania budżetu na przyszły rok, bo tak np. jest w moim kole.

Nie należy oczekiwać, że ZO czytając protokół z zebrania zainterweniuje i uchyli tak podjetą uchwałę, chociaż nie można takiej sytuacji wykluczyć. Żeby ZO zajął się na pewno sprawą, musi wpłynąć do niego odwołanie od co najmniej jednego członka koła od tej uchwały. Na złożenie odwołania jest 14 dni od zebrania, jeżeli odwołujący się był na nim obecny, albo 14 dni od powzięcia informacji o uchwale przez członka, który nie był obecny na zebraniu.

W każdy czasie można złożyć wniosek do ZO o uchylenie uchwały w drodze nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.