strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zbigniew Hanulak
Data: 20/07/2006
Publikacja: 22/07/2006
Pytanie: Na pytanie do łowoczego o konkretne rozliczenie polowania dewizowego usłyszano, że to nie wasza sprawa. Czy powinien powiedzieć ile wpłynęło za tusze, ile wzięli dewizowcy do domu, ile zapłacono za kwatery dla goszczącego i jak byli rozliczeni koledzy podprowadzający, no chyba że to jest tajemnica?

Odpowiedź:
Do kontroli polowania dewizowego, tak jak i do kontroli każdej innej działalności koła, powołana jest komisja rewizyjna. Zarząd zobowiązany jest przedstwić KR wszystkie dokumenty, o jakie ta poprosi.

Pojedynczy członek koła nie ma uprawneiń, żeby żadać tego typu informacji, a zarząd nie musi na takie pytania odpowiadać. Gdyby KR nie bardzo chciała się sprawą zająć, to 1/3 członków koła może zażądać od zarządu wstawienia do porządku obrad najbliższego WZ, albo też specjalnie zwołanego NWZ, punktu np. o treści: "Przedstwienie przez zarząd wszystkich szczegółow polowania dewizowego, jego pełnego rozliczenia i przedstwaienia szczegółowych kwot dot. ile wpłynęło za tusze, ile wzięli dewizowcy do domu, ile zapłacono za kwatery dla goszczącego i jak byli rozliczeni koledzy podprowadzający".

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.