strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Myśliwy
Data: 26/09/2006
Publikacja: 28/09/2006
Pytanie: Czy Zarząd Koła może uchwalać cennik za wieńce jeleni byków pozyskanych przez myśliwych nie będących członkami koła?

Odpowiedź:
Tusza i poroże odstrzelone przez myśliwych członków i nie członków koła są własnością koła. To koło jest od ustalania, jak mówi statut PZŁ, ..."zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny".... Koło powinno posiadać uchwałę WZ dotyczącą zasad zagospodarowania pozyskana zwierzyną i z tej uchwały musi wynikać, jak np. następuje sprzedaż tusz i poroży. Jeżeli uchwała WZ nie rozgranicza sprzedaży członkom i myśliwym spoza koła, to powinny być stosowane jednakowe kryteria i warunki dla obu tych grup osób.

Domniekuję, że członek koła wchodzi w posiadanie poroża nieodpłatnie, a zarząd wprowadził opłaty dla osób spoza koła. Jeżeli odbywa się to bez uchwały WZ, to postępowanie takie jest niewłaściwe. Jednak o właściwości czy niewłaściwości takiego postępowania decydować będzie WZ, a tu wątpię, żeby zechciało ono taką praktykę zmienić, jeżeli przynosi ona dochody kołu.

Uchwałę zarządu koła o opłatach dla osób spoza koła może uchylić ZO PZŁ tylko z powodu braku uchwały WZ, ale jak taka uchwała powstanie, to żaden organ PZŁ nie miałby podstaw, żeby taką uchwałę uchylić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.