strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojtek Proszewski
Data: 09/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zarząd mojego Koła bez uzgodnienia z Walnym Zgromadzeniem podjął decyzję, że kozły przeznaczone do odstrzału dewizowego może otrzymać do odstrzału członek koła lub inny myśliwy członek PZŁ odpłatnie. Za odstrzał kozła w II klasie ma to być kwota 700 zł, w I klasie 400zł. Decyzję tę tłumaczy tym, że nie udało się znaleźć chętnych na odstrzał dewizowy.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy zarząd mógł podjąć taką decyzję bez zgody Walnego Zgromadzenia Członków Koła?

Odpowiedź:
Walne Zgromadzenie zadysponowało określoną ilość kozłów do sprzedaży komercyjnej, jaką jest sprzedaż potocznie nazywana dewizową. Nie mając zgłoszeń od myśliwych zagranicznych zarząd mógł zaproponować sprzedaż tych samych kozłów myśliwym krajowym, bo taka sprzedaż nie narusza żadnych przepisów. Tak więc w postępowaniu zarządu nie można dopatrzyć się uchybienia formalnego i mógł podjąć taką decyzję bazując na uchwale WZ o sprzedaży dewizowej, ale tylko do ilości okreśłonej przez tę uchwałę.
Obecnie dochód z dewiz i dochód ze złotówek za sprzedaż odstrzałów jest akceptowaną normą w kołach, a po wejściu do Unii wogóle zniknie taki podział nawet formalnie.

Pytaniem może być cena, ale ta zaproponowana odpowiada mniej więcej cenie uzyskiwanej od myśliwych zagranicznych i określenie tej ceny na tym poziomie wydaje się też prawidłowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.