strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bogusław Bitner
Data: 29/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W tej chwili, zgodnie ze statutem naszego koła, zaliczanie stażu kandydackiego i przyjmowanie nowych czlonków leży w gestii zarządu koła. Czy można decyzją walnego zgromadzenia przenieść to prawo (przywilej) z zarządu na walne zgromadzenie, mimo że Statut PZŁ tak nie stanowi?

Odpowiedź:
Statut PZŁ w ogóle nie odnosi się do tego, kto przyjmuje na członka do koła - zarząd czy WZ. Mówi tylko o przyjmowaniu na staż osób, które chcą należeć do Zrzeszenia - § 8 ust.1. Decyzja o przyjęciu na staż nie musi oznaczać automatycznego przyjęcia do koła na członka. Te kwestię powinien regulować statut koła, zgodnie z § 27 ust.3 Statutu PZŁ.

Jeżeli statut danego koła przewiduje, że do koła przyjmuje zarząd, to w żaden sposób nie można tego prawa przesunąć na WZ. To samo dotyczy przyjmowania na staż.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.