strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof
Data: 06/06/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Zarząd Koła ma prawo zawiesić w prawach członka koła na rok, powołując się na zapis Par.21 Statutu Koła. Czyli "kara za dopuszczenie się przez członka Koła wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom ustawowym, statutowym i innym przepisom organizacyjnym ,nie skutkującym wykluczeniem z koła "... Jako uzasadnienie podano fakt skierowania do prokuratury zawiadomienia o rzekomym popełnieniu przestępstwa( nadużycie finansowe na szkodę koła). Nadmienię, że pomimo toczącego sie od roku dochodzenia i śledztwa , prokuratura nie postawiła jakichkolwiek zarzutów czy też aktu oskarżenia. Czy o zastosowaniu tej kary Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić Recznika Dyscyplinarnego? A jeżeli tak, to czy Rzecznik Dyscyplinarny będzie zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające równolegle z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę?

Odpowiedź:
Po pierwsze, jeżeli taka kara jest przewidziana przez statut koła, to można ją stosować. Innym pytaniem jest, za jakie przewinienie można udzielić takiej kary, ale to jest już ocenna sprawa w danym kole. Ważne może być również kto złożył doniesienie do prokuratury: zarząd czy osoba trzecia.

Jeżeli zarzutem było nadużycie finansowe na szkodę koła, to nie sam fakt skierowania zawiadomienia do prokuratury, ale zarzucane nadużycia powinny zostać przeanalizowane przez zarząd i na tej podstawie kara udzielona lub nie. Trudno sobie wyobrazić, żeby zarzut nadużyć na szkodę koła został postawiony, a zarząd nim się nie interesował, tylko udzilił kary za samo złożenie zawiadomienia przez osobę trzecią.

Zwłoka prokuratury, która prowadzi jednak śledztwo, a nie odrzuciła zawiadomienia, ani nie umorzyła dochodzenia, niewiele w sprawie zmienia.

Czy powinien być zawiadomiony rzecznik, może zależeć od statutu koła. W statucie ramowym jest taki wymóg. Jeżeli wymogu takiego nie ma, to zawiadomienie rzecznika zalezy od stanowiska zarządu, jeżeli uważa, ze nadużycia były to powinien zawiadomić rzecznika, jeżeli uważa, że ich nie było, nie ma takiego obowiązku.

Rzecznik może prowadzić postępowanie równolegle z prokuraturą, ale może również zawisić sprawę do czasu wypowiedzenia się przez prokuraturę, np. na podstawie stwierdzenia, że dowody w sprawie są w aktach prokuratury i on nie ma do nich dostępu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.