strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Łukasik
Data: 07/07/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jestem właścicielem stawów rybnych. Na stawy przylatują czaple siwe. Podobno na stawach hodowlanych można strzelać do czapli siwych. Nie jestem myśliwym. Czy mogę poprosić kolegę myśliwego, aby przyjechał na stawy i odstrzelił czaple?
Teren przyległy do stawów należy do koła łowieckiego którego mój znajomy nie jest członkiem. Czy powinienem powiadomić to koło łowieckie, które zarządza przyległym terenem? A może to myśliwy powinien uzgodnić ten fakt z łowczym koła tego terenu.

Odpowiedź:
Ustawa łowiecka (http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_2ust.html) nie przewiduje specjalnego odstrzału czapli, na stawach rybnych. Jeżeli odstrzał taki jest konieczny, to w okresie 15 sierpnia do dnia 21 grudnia odstrzału takiego mogą dokonywać członkowie koła łowieckiego, na którego obwodzie znajdują się stawy, lub też odstrzału może dokonać znajomy, jeżeli otrzyma pisemne upoważnienie od zarządu koła jw.

PS - od maja 2004 roku czapla siwa przestała być zwierzyną łowną i w ogóle nie można na nią polowąć.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.