strona główna forum dyskusyjne
Pytał: JANICKI WIESŁAW
Data: 25/07/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Przeciwko Prezesowi Koła Łowieckiego został skierowany akt oskarżenia do Sądu Powszechnego z art.52 ustawy Prawo Łowieckie/przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny/.PYTANIE: Czy Zarząd Okręgowy winien zawiesić w/w w pełnieniu funkcji prezesa w kole, czy w prawach członka?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 21 ust.3 Statutu PZŁ:

"Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, statutu lubinnych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub do prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. W stosunku do osób pełniących funkcje w organach koła, zarząd koła nie jest władny stosować kar statutowych".

Jak widać z powyższego, tylko zawiesić w pełnieniu funkcji.
Poza tym zawsze istnieje możliwość odwołania danej osoby z zarządu przez Walne Zgromadzenie, np. zwołane na wniosek odpowiedniej liczby członków Nadzwyczajne WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.