strona główna forum dyskusyjne


Pytał: FAN6.5*55SE
Data: 01/07/2007
Publikacja: 06/07/2007
Pytanie: Czy podprowadzajacy ma obowiazek wpisać imię, nazwisko, datę, godzinę i ilość strzałów z myśliwym dewizowym, a jeżeli tak, to jakie są sankcje za nie dokonanie tych formalności?

Odpowiedź:
Art. Art. 43. usty.1a ustawy Prawo łowieckie zobowiązuje podprowadzającego do dokonania wpisów do książki ewidencji myśliwych tych samych danych, które wpisuje kiedy sam udaje się na polowanie indywidualne. A więc rozpoczęcia i zakończenia polowania, odstrzelonej zwierzyny, ilości strzałów, etc. Myśliwy dewizowy musi mieć odstrzał i jest traktowany tak samo jak myśliwy polski, z ta tylko różnicą, że za wpis w książce odpowiada nie myśliwy zagraniczny, tylko osoba podprowadzająca.

Sankcje jakie grożą osobie podprowadzającej za nie dokonanie wpisu są identyczne do sankcji, jakim podlegałby ona sama, gdyby polując, nie dokonała wpisu w książce ewidencji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.