strona główna forum dyskusyjne
Pytał: kaja
Data: 24/08/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy jeśli spełniam warunki statutowe mówiące kto może zostać członkiem koła, odbyłem staż w kole wykonując nakazane przez zarząd zadania, zdałem egzamin na myśliwego, mogę nie zostać przyjęty do koła?

Odpowiedź:
Formalnie jest to możliwe.

Sprawy sposobu otrzymania członkostwa w kole reguluje statut tego koła. W statucie może być np. zapis, że przyjęcie do koła odbywa się uchwałą zarządu.
Jeżeli po skończonym stażu, taka uchwała będzie negatywna dla kandydata, to mimo zakończenia przez niego stażu i przyjęcia do PZŁ, może on nie być przyjęty do danego koła. Zostaje mu wówczas wystąpić do ZO o przyjęcie na członka niestowarzyszonego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.