strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Michał
Data: 26/08/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W maju zostałem zawieszony przez Zarząd mojego koła, z powodu sprawy karnej jaka się przeciwko mnie toczyła. W piśmie, które otrzymałem od Zarządu, było napisane że jestem zawieszony na okres 6 miesięcy lub do czasu zakończenia sprawy, o ile się zakończy przed okresem mojego zawieszenia. W obecnej chwili sprawa została zakończona. W wyniku posiedzenia, które się odbyło, zostałem uznany winnym, ale sprawa została warunkowo umorzona na okres 1 roku, a ja nie zostałem skazany żadnym wyrokiem. Wszystkie papiery z orzeczeniem sądu wysłałem do Zarządu Koła. Zarząd Koła w obecnej chwili nie chce mnie odwiesić twierdząc, że jestem winny. Czy Zarząd ma do tego prawo, skoro ja nie zostałem skazany przez sąd żadnym wyrokiem?

Odpowiedź:
Widzę tu dwie sprawy. Od zawieszenie przez zarząd można było złożyć odwołanie do WZ i wówczas zawieszenie nie byłoby skuteczne. Najprawdopodobniej, statut koła to gwarantuje.

Po drugie, zarząd ma w części rację, bo warunkowe umorzenie jest pewnym przyznaniem winy, chociaż bez kary. Z tego tytułu nie można jednak utrzymywać zawieszenia, bo zgodnie z § 6 ust.8 Regulaminu sądów, (patrz http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/reg_rzecz_new.html), obwinionego, w odniesieniu do którego warunkowo umorzono postępowanie dyscyplinarne nie uważa się za ukaranego, w myśl przepisów regulaminu. Jeżeli rzecznik lub sąd warunkowo umorzyli sprawę, a dodatkowo był Kolega przez ten czas zawieszony, to obecnie nie można ustalać kary w kole za to samo wykroczenie i utrzymywanie zawieszenia jest niewłaściwe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.