strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbyszek
Data: 04/09/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy R-ch związane z wydatkami na działalność gospodarczą koła muszą być akceptowane przez członka zarządu np. prezesa, łowczego czy mogą być podpisywane tylko przez skarbnika i wypłacane?

Odpowiedź:
Statut Koła musi określać kto reprezentuje koła na zewnątrz. Najczęściej są to dwaj członkowie zarządu, lub prezes i jeden członek zarządu lub tylko prezes. Osoby upoważnione do występowania w imieniu koła powinny akceptować rachunki.
Jeżeli jest to dwóch członków zarządu, to logicznym jest, że rachunek na zakup karmy podpisuje łowczy i np. prezes, a skarbnik go realizuje. Wprawdzie skarbnik też może być jednym z tych dwóch, ale jeżeli on wypłaca pieniądze, to dobra praktyka sugeruje, żeby nie on był osobą akceptującą rachunki.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.