strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
61 18/04/2003 Czy na odwrocie druku odstrzału można wpisywać datę dokonanego odstrzału, gatunek odstrzelonej zwierzyny oraz podpisać się?
60 18/04/2003 Czy członek PZŁ, nie w swoim obwodzie, mógł sam (albo przy pomocy weterynarza) podjąć decyzję o zastrzeleniu potrąconej i cierpiącej sarny?
59 15/04/2003 Statut stanowi że o wprowadzeniu nowych punktów do Porządku Obrad W.Z., Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Koła na piśmie. Czy ma więc obowiązek przedstawienia podtwierdzenia odbioru tego zawiadomienia (np.list polecony)?
58 15/04/2003 Czy wniosek 1/3 członków o dołączenie do Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia punktu: Wykluczenie z Koła , powinien zawierać czytelne podpisy wnioskodawców oraz uzasadnienie tego wniosku ze wskazaniem powodów takiego wniosku?
57 15/04/2003 Zauważyłem fałszywy wpis w zeszycie wyjść. Co mam zrobić? Gdzie się odwołać?
56 15/04/2003 Czy można zwierzynę drobną rozliczać ryczałtem?
55 15/04/2003 Czy Zarząd Koła ma prawo do samodzielnego powołania gospodarza łowiska w osobie członka koła , którego "Walne" wcześniej odrzuciło w głosowaniu?
54 15/04/2003 Czy członek koła, który nie jest selekcjonerem może być podprowadzającym na polowaniu dewizowym na kozły?
53 15/04/2003 Czy jest jakiś konkretny termin w którym musi odbyć się (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków po zakończeniu roku łowieckiego? Jeżeli jest taki termin i zebranie nie odbyło się w nim to jakie mogą być z tego powodu konsekwencje?
51 15/04/2003 Jakie warunki trzeba spełnić, gdy chcemy sobie dokupić dodatkową sztukę broni?
52 11/04/2003 Czy w przypadku odmowy powtórnego przyjęcia można składać kolejne wnioski o przyjęcie do koła? Jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje o przyjęciu powtórnie kol. Kowalskiego czy jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego?
50 05/04/2003 Czy nieudzielenie absolutorium jednemu z członków zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem? Czy Walne Zgromadzenie w głosowaniu musi go odwołać?
49 05/04/2003 Czy przed zatwierdzeniem porządku Walnego Zgromadzenia można dołączyć punkt dotyczący odwołania członka zarządu?
48 03/04/2003 Czy Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić kolegę znajdującego się na urlopie o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu? Jeżeli kolega ten zaszczyci swą obecnością Walne Zgromadzenie to co mu wolno? Co w stosunku do niego może uczynić Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia?
47 03/04/2003 Czy myśliwy przebywający na polowaniu jest zobowiązany posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający przystrzelanie i sprawność techniczną broni?
46 31/03/2003 Czy zarząd Koła Łowieckiego ma obowiązek (!) przyjęcia do Koła, w charakterze członka, myśliwego niezrzeszonego (będącego członkiem PZŁ) mieszkającego na terenie obwodu dzierżawionego przez to Koło? Jeśli tak, to jakie są tego podstawy prawne?
45 21/03/2003 Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie?
44 17/03/2003 W moim kole do chwili obecnej nie zatwierdzono nowego statutu zgodnego z tym uchwalonym na ostatnim zjeździe. Co powinno się z tym fantem w tej chwili zrobić?
43 14/03/2003 Czy Komisja Rewizyjna jako organ koła łowieckiego może dokonywać kontroli bez wiedzy Zarządu w zakresie: finansów i gospodarki łowiska w obecności osób trzecich?
42 12/03/2003 Czy nie jest przeszkodą powoływanie się w statucie koła na WRŁ, czy istnieje konieczność zmiany na ORŁ na WZ?

poprzednia 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.