strona główna forum dyskusyjne

Regulamin IV Mistrzostw Lekarzy
w strzelectwie myśliwskim Osie 06.09.2003

 1. Termin zawodów: sobota, 06 września 2003, zbiórka godz. 9.00
 2. Miejsce zawodów: Strzelnica Sportowo-Myśliwska"M.Gzella"

 3. Osie pow. Świecie Woj. Kujawsko-Pomorskie
 4. Wpisowe: klasa open - 100 zł

 5. klasa powszechna 90 zł
  wpłata najpóżniej w dniu zawodów do godz. 9.00
 6. Konkurencje: klasa open - pełen wielobój myśliwski na 500 pkt.

 7. klasa powszechna - pełen wielobój śrutowy na 300 pkt.
 8. Klasyfikacja: indywidualna w dwóch klasach - open i powszechna wg prawideł

 9. obowiązujących w PZŁ. Ewentualny baraż o pierwsze miejsce przewiduje się na kręgu. Dla najlepszych zawodników przygotowano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej klasie oddzielnie. Dla wszystkich zawodników pamiątkowy znaczek.
 10. Zgłoszenia i zapisy: telefonicznie lub pisemnie na adres : Klub Strzelecki "Gzella

 11. 86-150 Osie ul. Rynek 6 do dnia 25.08.2003. W dniu zawodów sekretariat czynny od godz. 8.00
 12. Telefony kontaktowe: kom. 506-18-53-39 Marek Droszcz

 13. tel. 52 / 332-96-24 fax 52 / 332-96-39, 332-93-70

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
16 lipca 2003

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.