strona główna forum dyskusyjne


Spotkanie redakcji serwisu z kierownictwem PZŁ

Przedstawiciele kierownictwa Polskiego Związku Łowieckiego przyjęli w dniu 18 czerwca br. redaktorów serwisu "Łowiecki". Rozmowy dotyczyły roli środków przekazu, w tym Internetu, w kreowaniu właściwego wizerunku polskiego łowiectwa oraz współpracy między pionem informacyjnym PZŁ i naszym serwisem.

Okazją do spotkania była uroczystość jubileuszu 105-lecia ,,Łowca Polskiego". Wśród gości zaproszonych na obchody jubileuszu byli członkowie redakcji serwisu - Bogusław Bauer i Marek Ledwosiński.
Redaktorzy zostali przyjęci przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Kol. dr. Ireneusza Michasia i przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ, Łowczego Krajowego, Kol. dr. Lecha Blocha.

Kierownictwo naszego Związku i redaktorzy serwisu zgodnie uznali potrzebę intensyfikacji działań, tworzących właściwy obraz łowiectwa i PZŁ w mediach. Koledzy Ireneusz Michaś i Lech Bloch z zadowoleniem przyjęli informację o pracy, jaką w tej sferze wykonuje serwis www.lowiecki.pl

Doceniając rolę tzw. nowych mediów, w tym Internetu, Koledzy Ireneusz Michaś i Lech Bloch przyjęli przedstawioną przez naszych redaktorów propozycję współpracy między służbami prasowymi PZŁ i serwisem www.lowiecki.pl. Wspólne działania polegać mają na udostępnianiu serwisowi bieżących informacji o pracach Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego PZŁ, komisji branżowych NRŁ - w tym wyników imprez strzeleckich i kynologicznych - i prezentowanie tych wiadomości w serwisie "Łowiecki". Serwis zamieszczać będzie także - gdy zajdzie taka potrzeba - komunikaty i stanowiska najwyższych władz i organów PZŁ, dotyczące spraw ważnych dla szerokich rzesz myśliwych.


Od lewej stoją:
Bogusław Bauer (Łowiecki), Lech Bloch (przewodniczący ZG PZŁ), Marek Ledwosiński (Łowiecki)

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.