strona główna forum dyskusyjne


Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w portalu członków www.lowiecki.pl przygotowane zostało przez P&H Limited Sp. z o.o., stanowiąc świadectwo dostrzegania problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe zapisy zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach, obowiązujące w naszym portalu od listopada 2002 r., kiedy to PZŁ wypowiedział współpracę na bazie domeny www.pzlowiecki.pl, co rozpoczęło działanie niezależnego portalu www.lowiecki.pl (zasady obowiązujące wcześniej).

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi portal i w jaki sposób je wykorzystuje?

Portal ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym użytkownikom usług na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami ochrony ich prywatności i danych osobowych.

W przypadkach zainteresowania użytkownika wypowiedzeniem się w dzienniku lub portalu "Łowiecki", wymagamy rejestracji, w któej zbieramy informacje o użytkowniku, takie jak adresy poczty elektronicznej i dane osobowo-kontaktowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, obejmują0h m.in. dostarczanie żądanych informacji i umożliwienie wypowiadania się na łamach dziennika i portalu.

Nie wykorzystujemy adresów IP użytkowników do żadnych celów, a zapisywane automatycznie w logu przez system przy kontakcie z portalem kasujemy okresowo po 4 tygodniach, zachowując jedynie ten numer z momentu rejestracji i kontaktu z forum. Ponieważ forum jest częścią dziennika "Łowiecki", to wpisy na forum traktowane są jak listy do redakcji, a przez to chronione przez art. 15 ustawy "'Prawo prasowe' i nikomu nie udostępniane, w tym policji, prokuraturze i sądom.

Okazjonalnie portal może wykorzystywać pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów portalu i dziennika.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień i od uczestników konkursów oraz ankiet realizowanych w portalu?

Nasz portal może wykorzystywać formularze zamówień, który umożliwiają użytkownikom złożenie zamówienia na informacje i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających, takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania żądanej informacji oraz własnych materiałów promocyjnych.

Informacje kontaktowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; (patrz niżej).

W portalu organizujemy konkursy i ankiety, w których zbieramy informacje kontaktowe, takie jak nr IP z momentu kontaktu. Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji, a także są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne, np. w celu przekazania nagrody.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Portal "Łowiecki" nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających, w tym odbiorców i użytkowników list e-mail oraz osób zarejestrowanych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz portal bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników P&H Limited Sp. z o.o.

Możliwość rezygnacji z otrzymawania informacji

Portal oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Równocześnie jednak zastrzegamy, że ponieważ wypowiedzi w dzienniku i portalu "Łowiecki" mają charakter listów do redakcji w rozumieniu ustawy 'Prawo prasowe', to dane osobowe podane przez użytkownika, który wypowiadał się w dzienniku lub portalu nie mogą być całkowicie usunięte, ale utrzymywane są tylko do wiadomości redakcji.

Kontakty

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie pytań lub uwag pod adres: redakcja@lowiecki.pl.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.