Dziki w Białorusi 

Wiosenne polowania najskuteczniejsze są w maju i czerwcu, gdy roślinność nie jest jeszcze zbyt wysoka. Należy wybierać terminy podczas pełni księżyca.
Optymalna ilość myśliwych w grupie: 1-3.

Jesienne polowania powinny odbywać się podczas pełni księżyca.
Optymalna ilość myśliwych w grupie: 2-4.

Polowanie zbiorowe może się odbywać jako uzupełnienie indywidualnego lub jako łączone z polowaniem na inne gatunki. Optymalna ilość myśliwych w grupie: 4-10.

Na polowaniach indywidualnych i zbiorowych można także strzelać wilki.

Powrót
Darz bór! - Andrzej Otrębski 
e-mail: ao@lowiecki.pl