Mam nowe biuro polowań - Wolverine Best Hunting Tours

oto strona internetowa biura


Polowania w Białorusi - może kiedy¶ znowu...

Głuszce, cietrzewie i słonki - wiosenne toki i ci±gi

Łosie - polowania indywidualne (w tym na bukowisku) oraz zbiorowe

Jelenie - polowania indywidualne (w tym na rykowisku) oraz zbiorowe

Dziki - indywidualnie i zbiorowo, również przy okazji polowań na łosie i jelenie

Wilki - na zamówienie, a także przy okazji innych polowań

Sarny - indywidualnie wiosn± i latem lub zbiorowo jesieni± i zim±

Ptactwo - gęsi, kaczki, gołębie, kuropatwy, jarz±bki, bekasy, przepiórki

Żubry - specjalne polowania na zamówienie


Moja strona
Darz bór! - Andrzej Otrębski