Łosie w Białorusi 

Łosie w Białorusi są najbardziej zbliżone do naszej rodzimej populacji.
Można więc przeżyć tu przygodę jakby żywcem wziętą z naszych łowieckich tradycji, które sięgają przecież tam właśnie, do dawnych polskich uroczysk Polesia.

Polowanie indywidualne odbywa się we wrześniu na bukowisku lub późną jesienią, najlepiej podczas pełni księżyca (polowanie w nocy jest tu dozwolone i praktykowane).
Optymalna ilość myśliwych w grupie: 1-3.

Polowanie zbiorowe - optymalna ilość myśliwych w grupie: 4-10.

Przy okazji polowań na łosia można strzelić wilka lub dzika.

Powrót
Darz bór! - Andrzej Otrębski 
e-mail: ao@lowiecki.pl