Sarny w Białorusi 
Polowanie indywidualne odbywa się wiosną, latem na rójce lub jesienią.
Optymalna ilość myśliwych w grupie: 2-3.

Polowanie zbiorowe odbywa się jako łączone z polowaniem na inne gatunki.
Optymalna ilość myśliwych w grupie: 4-10.

Na polowaniach indywidualnych i zbiorowych można strzelić wilka lub dzika.

Powrót
Darz bór! - Andrzej Otrębski 
e-mail: ao@lowiecki.pl