Wilki w Białorusi 
Sezon trwa cały rok - optymalnie: "pierwszy śnieg" lub luty

Każdy doświadczony myśliwy wie jak trudnym przeciwnikiem jest wilk. Dlatego też trzeba zmaksymalizować szanse przechytrzenia go.

Możliwe są wszelkie znane sposoby polowania: fladry, zasiadki, wabienie, a także inne, mniej klasyczne metody. Można też strzelić wilka przy polowaniach na inną zwierzynę.

Najbardziej skuteczne polowanie - tylko dla koneserów - wymaga zgranej, zdecydowanej grupy myśliwych, którzy po informacji, że "są wilki" mogą w ciągu jednego lub maksymalnie dwóch dni polecieć do Białorusi.

Optymalna ilość myśliwych w grupie: 4-6.

Powrót
Darz bór! - Andrzej Otrębski 
e-mail: ao@lowiecki.pl