Rykowisko 2011 - byk strzelony przez Gintera Nazińskiego wieczorem 20 września. A cóż my tu widzimy?
Czyżby to był komunista? Obustronnie koronny? Szczegóły widać na następnym zdjęciu ...