Ginter ze swoim bykiem. Tu wyraźnie widać widlicę - to prawidłowy selekt, a nie żaden komunista.
Na poprzednim zdjęciu opierak idealnie "udawał" odnogę w koronie.