Piękny i mocny czternastak nieregularny, strzelony przez Gintera 8.09.2012,
podczas rykowiska, na Walkowni. Byk miał 8-9 lat i ważył w skupie 121 kg.