Czternastak Gintera w innym ujęciu. Widlica na jednej z tyk, czyni tego byka selektem,
a korona na drugiej, dodaje mu piękna i mocy. To po prostu byk - marzenie.