18/20

20/20

Od lewej - Sasza i ja (organizatorzy), Wasia (zawodowy myśliwy) oraz Piotrek.