19/20

1/20

Od lewej - Sasza i ja (organizatorzy), Wasia (zawodowy myśliwy) oraz Krzysiek.