Trzech kolegów pojechało na dziki 150 km na wschód. W wiosce Wilczycy został Czesiek, Michał i ja.
Przed hotelem, w którym mieszkali dzikarze, od lewej - ???, Robert, Marek, Andriej, Dimitrij, Rafał.