Nasi trzej dzikarze w hotelu na posiłku. Od lewej: Rafał, Marek, Robert.