Potężny oręż odyńca Marka - 131,05 punktów CIC - wysoki złoty medal formularz wyceny