Oto oprawiony oręż zdobyty przez Roberta. Został on wyceniony na 121,80 punktów CIC.
Na złoto zapracowały głównie bardzo szerokie szable - formularz wyceny