21/24

23/24

14 kilogramowe łopaty łosia, strzelonego przez szefa ośrodka - Sławę.