Wyprawa na głuszce, cietrzewie i słonki

15-20 kwietnia 2010r. - Białoruś, Gorodok. 
Oprawę łowów stanowiły dzikie, pierwotne i pełne zwierza uroczyska, wytrawni myśliwi, potrafiący czerpać bogactwa natury z zachwytem i z umiarem, a jednocześnie wspaniali ludzie, tworzący niepowtarzalną atmosferę. 
Uczestnicy wyprawy: - myśliwi: Adrian Jaschkowitz, Rafał Szostak, Czesław Wojtas, Włodzimierz Wojtylak, Robert Tomża, - kibice: Jan Delong, Andrzej Tomża, - organizator: ja. 
Koledzy strzelili 7 głuszców, 3 cietrzewie i słonkę, a gdyby chcieli, mogli znacznie więcej.

Mój opis łowów
Gorodok - notka Jasia