7/17

9/17

Pierwszy głuszec Rafała - zaraz po strzale.