9/17

11/17

Pierwszy głuszec Rafała - wielki stary kogut.