12/17

14/17

Piotrek marzył o cietrzewiu, a rzeczywistość okazała się od tych marzeń stokroć jeszcze piękniejsza.
Jak u Ejsmonda, którego słowa często z Piotrkiem cytowaliśmy - przytaczam je pod następnym zdjęciem...