14/17

16/17

Drugi głuszec Rafała, strzelony ostatniego dnia wyprawy, tuż przed wyjazdem.