11/36

13/36

Oto Marian po oddaniu celnego strzału, podczas którego robiłem mu zdjęcie. Najlepszy wynik w strzelaniu
do sylwetki głuszca osiągnął Jurek, a jedyne pudło zaliczył Sebastian - najlepszy strzelec w grupie.