12/36

14/36

Od lewej: Sasza ("kapral"), Grzesiu, Piotr (podprowadzający), ja i "koziołek" (podprowadzający).