Powrót z tokowiska po oślizgłych, zmurszałych pniach, rzuconych przez bagno jako kładka.
Jak przed wiekami, jak we wspaniałych opisach Ejsmonda czy Bratnego.