Dzikie uroczyska Białorusi

Na tej stronie chciałbym przenieść wyobraźnię do prastarych, niegdyś polskich ziem wschodnich. Ziem tak wspaniale opisywanych przez mistrzów literatury wieków minionych, ziem pięknych, niespotykanych już w naszej skażonej cywilizacji. 
Ziem do dziś zachwycających dziewiczą, pierwotną przyrodą, uroczyskami nietkniętymi ludzką ręką, gdzie wszystko toczy się w rytm odwiecznych praw natury.