26/36

28/36

Głuszec strzelony przez Grzesia 20.04.2011. - zdjęcie zrobione o świcie w łowisku.