27/36

29/36

Od lewej: Jurek, Grzesiu ze swym pierwszym głuszcem i dwaj Białorusini.