28/36

30/36

Pierwszy głuszec Grzesia w pełnym słońcu.